Bạn đang ở đây

ROYLITE

Hiển thị 5 / 5 sản phẩm
Nổi bật
Bộ chia DMX cách ly bằng điện, với 2 đầu vào DMX...
Nổi bật
Đèn LED wash màu công suất cao 8w trở lên, LED...
Nổi bật
Đèn LED màu trắng ấm, với một đèn LED COB 3200K,...
Đèn moving head LED 250w, Beam spot wash 3 in 1,...
Bộ phần mềm giao diện USB 2, DMX xuất ra 3 cổng,...