Bạn đang ở đây

ÂM THANH HAYACO

Hiển thị 7 / 7 sản phẩm
⚫ Bộ chuyển đổi cáp cho Máy chủ tịch/ đại biểu âm...
Thiết kế kiểu âm bàn Gán ID cho từng thiết bị...
Thiết kế kiểu âm bàn Gán ID cho từng thiết bị...
Kết nối giữa bộ điều khiển trung tâm tới các máy...
Tích hợp cáp kết nối chữ Y (2,2 m ±5%). Tích...
Chức năng chủ tịch chính (chỉ định / ưu tiên chủ...
Hỗ trợ 100 thiết bị (20 thiết bị/ cổng). Màn...