Hỗ trợ trực tuyến
Anh Sơn
0906 296 693

Anh Sơn
Anh Lâm
0936 177 558

Anh Lâm
Chị Trang
0904 805 336

Chị Trang
KD Đà Nẵng
0935 016060

KD Đà Nẵng
Anh Hiếu
0911325262

Anh Hiếu
Kỹ thuật 1
0904725611

Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
0936.296.338

Kỹ thuật 2
Admin
0973.710.871

Admin

MÁY ĐẠI BIỂU DCN-DISVCS-D
MÁY ĐẠI BIỂU DCN-DISVCS-D

Máy đại biểu đế màu sẫm, có tích hợp tính năng biểu quyết và bộ chọn kênh phiên dịch Bảo hành : 12 tháng

Giá: Liên hệ
BỘ CẤP NGUỒN DCN-EPS
BỘ CẤP NGUỒN DCN-EPS

Bộ cấp nguồn mở rộng cho hệ thống hội thảo DCN Bảo hành : 12 tháng

Giá: Liên hệ
MÁY ĐẠI BIỂU DCN-CONFF
MÁY ĐẠI BIỂU DCN-CONFF

Máy đại biểu có đầy đủ chức năng chọn kênh phiên dịch, biểu quyết Bảo hành : 12 tháng

Giá: Liên hệ
MÁY ĐẠI BIỂU BOSCH DCN-CONCS
MÁY ĐẠI BIỂU BOSCH DCN-CONCS

Máy đại biều có chức năng chọn kênh phiên dịch Bảo hành : 12 tháng

Giá: Liên hệ
MÁY ĐẠI BIỂU BOSCH DCN-CON
MÁY ĐẠI BIỂU BOSCH DCN-CON

Máy đại biểu Bosch Bảo hành : 12 tháng

Giá: Liên hệ
MÁY ĐẠI BIỂU BOSCH DCN-DISVCS-L
MÁY ĐẠI BIỂU BOSCH DCN-DISVCS-L

Máy đại biểu đế màu sáng, có tích hợp tính năng biểu quyết và bộ chọn kênh phiên dịch Bảo hành : 12 tháng

Giá: Liên hệ
MÁY ĐẠI BIỂU DCN-DISV-L
MÁY ĐẠI BIỂU DCN-DISV-L

Máy đại biểu đế màu sáng, có tích hợp chức năng biểu quyết Bảo hành : 12 tháng

Giá: Liên hệ
MÁY ĐẠI BIỂU DCN-DISDCS-D
MÁY ĐẠI BIỂU DCN-DISDCS-D

Máy đại biểu đế màu sẫm, có hai bộ chọn kênh phiên dịch Bảo hành : 12 tháng

Giá: Liên hệ
MÁY ĐẠI BIÊU BOSCH DCN-DISDCS-L
MÁY ĐẠI BIÊU BOSCH DCN-DISDCS-L

Máy đại biểu đế màu sáng, có hai bộ chọn kênh phiên dịch Bảo hành : 12 tháng

Giá: Liên hệ
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >